Pod nieobecność. Połączenia nie z imiesłowami. Sianokosy. Oboje. Zespół adwokacki. Zamaszynowanie. Jeszcze raz o obywatelu. Amerykanów. Żeńskie odpowiedniki męskich nazw wykonawców zawodów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1961 s. 426-432
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów