Uwagi o układzie kategorialnym słowotwórstwa (na marginesie książki I. Kovalyka: Pytannja immennykovoho slovjaśkoho slovotvoru, Lwów 1958)[Іван Іванович Ковалик, Питання слов'янського іменникового словотвору, Львів 1958]

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 1/1962 s. 34-39
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-idło/-ydło-acz-ota-stwo-ina/-yna-nia-itel-atel-nik-lnik-ec-tel-iciel/-yciel-ciciel-ka-a--ar-arz-arka-anec-an-anin-icha/-ycha-ša-at