Z gwary świętokrzyskiej. O Ameryku [Radkowice, pow. Iłża]

Józef Grzesik

Poradnik Językowy 7/1956 s. 270-271
Dział: Teksty gwarowe