Z gwary świętokrzyskiej. O miernikach [Radkowice, pow. Iłża]

Józef Grzesik

Poradnik Językowy 7/1956 s. 271-272
Dział: Teksty gwarowe