Co oznacza wyraz doleschny w „Słowniku staropolskim”

Stefan Hrabec

Poradnik Językowy 3/1957 s. 131-132
Dział: Artykuły