Polskie czasowniki na -nąć

Igor Němec

Poradnik Językowy 6/1957 s. 255-263
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nąć-ną--no--ne--i-/-y--e--ać-ić-k-