Rzeczowniki osobowe z sufiksem -ec (-owiec) we współczesnym języku polskim II

Wiera Zołotowa

Poradnik Językowy 9/1957 s. 397-410
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-owiec-ik/-yk-liw--owy-nik-ow--arz-awiec