O roli lingwistyki w kształtowaniu się współczesnego języka ogólnonarodowego w Izraelu. I. O slawizmach we współczesnym języku hebrajskim i organizacji pracy nad tym języki (notatki z podróży)

Salomea Szlifersztein [Salomea Szlifersztejnowa]

Poradnik Językowy 9/1957 s. 410-416
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk-čik-nik-in/-yn-ov-ek-icz