O roli lingwistyki w kształtowaniu się współczesnego języka ogólnonarodowego w Izraelu. II. Drogi rozwoju współczesnej hebrajszczyzny

Władysław Tubielewicz

Poradnik Językowy 9/1957 s. 417-422
Dział: Artykuły