Błędy uczniowskie w pracach pisemnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 9/1957 s. 422-425
Dział: Język polski w szkole