Uwagi o słownictwie morskim [Czesław Ptak, O słownictwie morskim, "Poradnik Językowy" 1956, z. 4]

Jan Morze

Poradnik Językowy 9/1957 s. 425-426
Dział: Recenzje i sprawozdania