Wymowa ł : l. Rządzić — kierować. Bóg. Pisownia wyrazów obcych. Z góry

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1957 s. 429-432
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów