Z gwary świętokrzyskiej. Z dawniejszych czasów [Radkowice, pow. Iłża]

Józef Grzesik

Poradnik Językowy 6/1956 s. 236-237
Dział: Teksty gwarowe