Vilim Francić, Budowa słowotwórcza serbskochorwackich kolektywów, Kraków 1961

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 5-6/1962 s. 269-274
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-stwo-je-ad-jad-ej-ija-arija-adija-ba-enie-ina/-yna-ica/-yca-isko/-ysko-ivo-uch-isia-če-ca-izna/-yzna-ež