Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 5-6/1963 s. 173-184
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-e- (-je-)-a- (-wa-, -ja-)-eje--uje--nie--i-/-y--nie-ować-eć-ić-nąć-ła-li-ły-owa--iwa-/-ywa--ną--nę--w--wszy-szy-ący-ąc-ony-any-ty-ny-no-to-anie-enie-cie