Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 9/1963 s. 360-378
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-us-uch-ucha-och-ocha-uś-uła-ula-nie-cie-ek-ka-ika/-yka-ik/-yk-nik-ica/-yca-nica-ec-ca-ko-anin-k-usia-(n)isia-(n)iś