O nazwiskach Jaszczołt, Jaskułd i nazwach miejscowych Jaszczołty, Jaszczołtowce

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 4/1964 s. 165-169
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-je-ъlъ-ov-/-ev--in--ьcь-el-la