Redaktor Zofia Łempicka 1893—1964

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 6/1964 s. 237-240
Dział: Artykuły