Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg). Seryjne powiązania fleksyjno-słowotwórcze czasowników z innymi częściami mowy

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 6/1964 s. 241-261
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-wa-