Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Komitetu Językoznawstwa PAN (20 II 1964 r.)

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 6/1964 s. 275-276
Dział: Kronika naukowa

Wyrażenia:
-ow-/-ew--ować-iwać/-ywać