Do widzenia panu. Postronny — obcy. Dawno. Akt — aktów. Ustało. Polonik — polonicum. Kulturystyka — kulturysta. Insbruck — Insbrucku. Jeszcze raz o aranżacji. Krępacja — krępować się. Szłem — szedłem. Zakres pisowni nie. Do siego roku. Ulega — podlega. Tamtejszy, tutejszy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1964 s. 277-287
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów