Wpływ środowiska językowego na zmiany leksykalne gwary (na materiale gwarowym z Polesia i Dolnego Śląska)

W. Z. [Wiaczesław] Werenicz

Poradnik Językowy 4/1965 s. 140-150
Dział: Artykuły