Nowy słownik gwarowy Węgier

Éwa B. Lörinczy

Poradnik Językowy 4/1965 s. 164-169
Dział: Artykuły