Nowe prace o słownictwie śląskim. 1. Aleksander Rombowski, "Słownik oławski". Nieznany pisarz dolnośląski Baltazar Działas, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu", Historia III—IV, Opole 1963; 2. Stefan Reczek, Ze studiów nad śląskim słownictwem rolniczym, "Prace i Materiały Etnograficzne", t. XXIII, Wrocław 1963

Feliks Pluta

Poradnik Językowy 4/1965 s. 176-178
Dział: Recenzje