Państwo usłyszycie. Zespół — grupa. Żniwujcie. Proszony jest. Imiona — odmiany. Odmiana liczebników przy rzeczownikach. Sponad. Spowodować, zlecić. Pasternak — nazwisko. Nazwa instytucji

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1965 s. 179-188
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów