Wielowarstka. Kulturowy. Centrostal — centrostalu. Łobez — Łobzu. Karlovy Vary. Trzeba — należy iść. Dawać przecinek. Układać — odpowiadać. Jesień — jesienią. Sześćset — dzielenie wyrazu. Nie ma komu iść. Se — sobie. Quasi. Czeladnik fryzjerski. Wyłączyć — wyłączać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1965 s. 216-224
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów