Nomina auctoris w języku macedońskim

Boris Markov

Poradnik Językowy 6/1965 s. 237-241
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ar-ač-džija-ec-nik-tel