„Prace Filologiczne”, t. XVIII, część 4 [Warszawa 1964/1965]

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 8/1966 s. 345-349
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ną--ejka-ać-owypo-