Szkolna terminologia nauki o języku (w układzie systematycznym). Dla nauczycieli i uczniów, opracowała Janina Kwiek-Osiowska, Kraków 1988

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 1/1990 s. 61-64
Dział: Recenzje