Ekspresja czy komunikatywność? (O nazwach artykułów mydlarsko-perfumeryjnych)

Teresa Hołówka

Poradnik Językowy 6/1967 s. 281-286
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-inka-ik/-yk-acz-nik-ak-dło-al-d-it-ol-lux