Formy typu rąbę, złamę, złapę w gwarach Polski centralnej

Helena Zduńska

Poradnik Językowy 9/1967 s. 393-400
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ną-