Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. (I)

Maria Chmura-Klekotowa

Poradnik Językowy 10/1967 s. 433-445
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek-iwa-/-ywa--ną--a--i-/-y--owana-ona-uje-ować