Tadeusz Zdancewicz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań 1966

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 10/1967 s. 458-460
Dział: Recenzje