Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci. (II)

Maria Chmura-Klekotowa

Poradnik Językowy 1/1968 s. 19-25
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-aniek-eniek-arz-acz-aczka-ka-anka-ajka-ujka-aka-ala-alska-ania