Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 2/1968 s. 107-109
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
gdy/jak/kiedy