Budowa słowotwórcza nazw miejscowych w Wielkopolsce i na Kujawach

Piotr Bąk

Poradnik Językowy 1/1970 s. 9-16
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-e-ьje-owe-jь-ów/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo-in/-yn-ina/-yna-ino-n-na-no-sk-ska-sko