Bronisław Wieczorkiewicz, Gwara warszawska dawniej i dziś, wydanie II, rozszerzone, Warszawa 1968

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 1/1970 s. 38-41
Dział: Recenzje