Józefa Kobylińska, Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim, Wrocław 1968

Anna Pasoń

Poradnik Językowy 1/1970 s. 41-43
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-arz-ec-acz-erz-ek-ik/-yk-un-us-al