Rehabilitacja, rewalidacja oraz parę określeń z zakresu pedagogiki specjalnej. Peronowy dyżurny ruchu. Pionowe wady zgryzu

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1970 s. 56-60
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów