Feliks Przyłubski, Litery — nauka czytania i pisania, Warszawa 1969

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 2/1970 s. 106-108
Dział: Recenzje