Wypchła mnie? Straż ogniowa. Udzielenie zezwolenia. Szeroki wachlarz małp. Dżudystka. Wnioski i wyniki. Otryskaczowane budynki

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1970 s. 419-424
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów