Z historii polskich przyimków i przedrostków. Wzwodę

Zdzisław Kempf

Poradnik Językowy 2/1971 s. 65-72
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
przed-w-pod-wy-roz-wez-pro-raz(ъ)-vъz-prě-vy-pri--ьjelig-k-jьz-