Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka od 13.XII.1969 do 26.II.1971 roku, tj. od I Walnego Zgromadzenia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TKJ

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 5/1971 s. 350-353
Dział: Sprawozdania