Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka Warszawa, 26 lutego 1971 roku

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 5/1971 s. 353-355
Dział: Sprawozdania