Brama na świat. Pracowniczka — pracownica — pracownik. O tekście pewnego zaproszenia. Deszczować. Konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Proszę koleżeństwa

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1971 s. 356-362
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów