O syngulatywach na -inka typu śnieżynka we współczesnym języku polskim

Bogusław Kreja

Poradnik Językowy 2/1972 s. 61-66
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-inka-ka-ina/-yna-(in)ka