Michał Jaworski, Język ojczysty. Wiadomości i ćwiczenia z gramatyki i pisowni polskiej. Kl. VI, Warszawa 1971

Edward Breza

Poradnik Językowy 3/1972 s. 163-164
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
roz-bez-z-wz-dztwo-ctwo-ówna/-ewna