Zmiany słownikowe w polszczyźnie przełomu XIX i XX w. II. Budowa i znaczenie czasowników

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 5/1972 s. 276-285
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
w-za-na-wy-u-z-o-roz-prze-do-przy-s-