Józef Bubak, Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego, cz. 2, Wrocław 1971

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 6/1972 s. 371-376
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-sa-al-zdapa--ada-y-inda-ęd(a)-isty-ista/-ysta-it(a)-sza-it-ic-it--ic(z)-owic(z)/-ewic(z)-ik/-yk-arz-ec-owiec-ów/-ew-in/-yn-ski-dzki-a-ek-ko-eta-ka-ina/-yna-ak-ula-uta-ala-ała-as-iga/-yga-isko/-ysko-ocha-oła-uła-oł-ół-ał-oń-uń-ora-ura-ucha-an-ański-czyk-owian-owo/-ewo