O języku amerykańskich czasopism polonijnych

Małgorzata Zaremba

Poradnik Językowy 9/1972 s. 545-552
Dział: Język polski za granicą

Wyrażenia:
-owiec-arz-acz-nik-iwny/-ywny-ive-er-owaćza--ista/-ysta-a-ja-ka-nia-acja-stwo-istka-ówka-ność-or-arstwo-anin-owianin-uś-at-owicz/-ewicz-ski-ny-ić-ać